Kontakt

Besöksadress verkstad:
Tegelviksgatan 18, ligger på Söder i Stockholm.

Besöksadress Kontor / Postadress:
Harmoni och Funktion Sverige
Atterbomsvägen 42
112 57 Stockholm

Tel: 0735 40 93 60
E-mail: info@harmoniochfunktion.se